Home » Bài Giảng » Phần Cứng » Học sửa chữa Iphone

Học sửa chữa Iphone

Hình Ảnh Chi Tiết Board Mạch Iphone 5

32_33_1348395785_69_1-6a035

Đây là iPhone 5, phiên bản iPhone có nhiều thay đổi nhất từ trước đến nay với màn hình cảm ứng 4 inch, cổng kết nối mới kích thước nhỏ hơn, vị trí cổng cắm tai nghe được chuyển xuống dưới thay vì trên đỉnh máy như truyền thống, kết nối 4G LTE, lỗ thông loa to hơn. Màn tháo ... Read More »