Home » Bài Giảng » Phần Cứng (page 3)

Phần Cứng

Cơ Bản: Đi Ốt – Diode

1 – Chất bán dẫn 1.1 –  Chất bán dẫn là gì ? Chất bán dẫn là nguyên liệu để sản xuất ra các loại linh kiện bán dẫn như Diode, Transistor, IC mà ta đã thấy trong các thiết bị điện tử ngày nay. Chất bán dẫn là những chất có đặc điểm trung gian giữa chất dẫn điện và chất ... Read More »

Bài 02 – Mạch tạo nguồn 3v3 và 5v cấp trước.

4-7-2015 11-10-51 PM

Laptop: Mạch tạo nguồn 3v3 và 5v cấp trước Vận hành mạch: Đây là dạng mạch nguồn “kinh điển” mà ta sẽ gặp hoài trong tất cả các mạh nguồn trong laptop như nguồn RAM, Nguồn Vcore CPU, nguồn chipset, nguồn chip VGA… Vì nhánh 3v3 giống hoàn toàn với nhánh 5v nên chỉ vẽ 1 nhánh 5v tương trưng ... Read More »

Bài 04 – Nhập môn – Sơ đồ khối

Sony-VGN-FE-series-MBX-152-MS32-laptop-motherboard-schematic-diagram

Cũng như mainboard PC hay bất kỳ môn học nào về điện tử kỹ thuật phần cứng, khi học sửa chữa laptop ta phải bắt đầu bằng việc nắm rõ sơ đồ khối, mối liên hệ giữa các thành phần trên mainboard, cái nào quản lý cái nào… tránh việc “phán” bậy bạ như là “RAM do chip Nam quản ... Read More »

Bài 7 Nguyên lý khối cấp nguồn trên laptop.

4-7-2015 9-57-54 PM

Nguyên lý nguồn cấp trước:   Nguyên lý nguồn thứ cấp:     Nguyên lý nguồn V-Core     Tin mới hơn: 07/10/2014 07:51 – Học sửa laptop: Nguyên lý hoạt động nguồn cấp trước và nguồn xung. Tin cũ hơn: 27/08/2014 06:29 – Học sửa chữa laptop: Nhận dạng linh kiện trên laptop IBM T42 và HP-Compaq CQ40 27/08/2014 ... Read More »