Home » Bài Giảng » Phần Mềm » Học Cài Đặt Và Xử Lý Lỗi Trên Điện Thoại Di Động Nokia – Lumina (Windown Phone)

Học Cài Đặt Và Xử Lý Lỗi Trên Điện Thoại Di Động Nokia – Lumina (Windown Phone)

Sử dụng ATF_v12.10_Full_Installer repair boot qua USB không cần mở máy

1

Sử dụng ATF_v12.10_Full_Installer repair boot qua USB không cần mở máy Các Model được hỗ trợ: Lumia WP8/WP8.1 BOOT Repair via USB is now Supported for Retail Lumia Phones: Lumia 920 (RM-820, RM-821, RM-867) Lumia 820 (RM-824, RM-825) Lumia 620 (RM-846) Lumia 928 (RM-860) Lumia 1020 (RM-875, RM-876, RM-877) Lumia 720 (RM-885, RM-887) Lumia 925 (RM-892, RM-893, RM-910, RM-955) Lumia ... Read More »

GIẢI PHÁP Lumia 710/800 / 800C “NOT FLASHING” sau khi TP BOOT REPAIR

image001

Các giải pháp được mô tả dưới đây là dành cho điện thoại với AMSS + ADSP Region “un-alligned” hoặc bị hỏng gây ra bởi phần mềm tùy chỉnh không đúng cách flash hoặc bằng các phương tiện khác của dữ liệu bị hư Dưới đây là bản ghi mẫu thể hiện các lỗi trong quá trình bình thường Flashing ... Read More »