Home » Sửa chữa và linh kiện » Bảng Giá thay màn hình cảm ứng các dòng smartphone

Bảng Giá thay màn hình cảm ứng các dòng smartphone

Bảng giá dưới đây là giá thay ép mặt kính cho cửa hàng, quý khách lẻ vui lòng
cộng thêm 100 – 500k tiền công tháo ráp (nếu quý khách chỉ
mang màn hình không tới sẽ không tính phí công tháo ráp)

Thay ép mặt kính màn hình iphone 6:                       800k (tặng ron)
Thay ép mặt kính màn hình iphone 6 plus:              900k (tặng ron)

Thay ép mặt kính màn hình iphone 4:      80k              thay cảm ứng giá 150k
Thay ép mặt kính màn hình iphone 4s:    80k              thay cảm ứng giá 150k
Thay ép mặt kính màn hình iphone 5:     250k
Thay ép mặt kính màn hình iphone 5s:   300k
Thay ép mặt kính màn hình iphone 5c:   300k

THAY MÀN HÌNH IPHONE

Thay màn hình iphone 4 (đen trắng )  :                        690 k (Bảo hánh 12 tháng)
Thay màn hình iphone 4s (đen trắng )  :                        690 k (Bảo hánh 12 tháng)

Thay màn hình iphone 5 (đen trắng )  :                       1tr 50k (Bảo hánh 12 tháng)

Thay màn hình iphone 5s (đen trắng )  :                        1tr 350k (Bảo hánh 12 tháng)

Thay màn hình iphone 5C    :                        1tr 100k (Bảo hánh 12 tháng)

Thay màn hình iphone 6 (đen trắng )  :                 call 0986.757.235 – 08.667.335.35 (Bảo hánh 12 tháng)

Thay màn hình iphone 6 plus (đen trắng )  :                     call  0986.757.235 – 08.667.335.35 (Bảo hánh 12 tháng)


 THAY CẢM ỨNG IPAD 

Bảng giá dưới đây là giá thay ép mặt kính cho cửa hàng, quý khách lẻ vui lòng
cộng thêm 100 – 500k tiền công tháo ráp (nếu quý khách chỉ
mang màn hình không tới sẽ không tính phí công tháo ráp)

Thay mặt kính cảm ứng ipad 2  :                        450k
Thay mặt kính cảm ứng ipad 3-4:                       450k
Thay mặt kính cảm ứng ipad air (ipad 5):         1000k
Thay mặt kính cảm ứng ipad mini 1/2:               600k
Thay mặt kính cảm ứng ipad air 2 (ipad 6):      2300k

BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH SAM SUNG :

Bảng giá dưới đây là giá thay ép mặt kính cho cửa hàng, quý khách lẻ vui lòng
cộng thêm 100 – 500k tiền công tháo ráp (nếu quý khách chỉ
mang màn hình không tới sẽ không tính phí công tháo ráp)

Thay ép mặt kính màn hình sam sung S1:                                                   250k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung S2:                                                   250k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung S2 HD/ E120:                                   300k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung S2 LTE/ E110:                                 300k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung i727/ S2 Skyrocket (AT&T):           300k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung S2 Attain/ i777 (AT&T):                  300k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung i717/ Galaxy Note 4G/ Galaxy Note LTE (AT&T): 400k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung S3/ i9300/ T999/ i747:                     350k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung S3 mini/ i8190:                                300k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung S4/ i9500/ i9502/ i317/ M919/ E330/ Docomo: 400k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung S4 mini/ i9190:                                450k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung S5/ i9600:                                         550k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung G530/ Galaxy Grand Prime:           550k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung G355h/ Galaxy Core 2 Duos:         400k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung G313/ Galaxy V:                               300k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung G3502/ Trend 3:                               450k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung Note 1/ N7000/ E160S/ E160L/ E160K/ i9220:        400k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung Note 2/ N7100/ N7102/ E250S/ N7105/ T889/ i605: 400k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung Note 3/ N9000/ N9005/ Docomo N45/ SC-01F:       600k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung Note 4:                                              800k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung i9070/ Galaxy S Advance:               300k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung I9250/ Galaxy Nexus:                      450k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung I9020/ Galaxy Nexus S:                   450k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung T959/ Galaxy S Vibrant (T-mobile): 300k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung i897/ Galaxy S Captivate (AT&T):    300k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung i997/ Infuse (AT&T):                          300k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung T989/ S2 Hercules (T-mobile):          300k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung I9152/ Mega 5.8:                                 600k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung i9200/ Mega 6.3:                                 800k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung G7102/ Grand 2:                                 600k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung Note 3 Neo/ N7500/ N7502:               500k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung i9082/ Grand 1:                                  500k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung i9260/ Premier:                                  500k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung S7580/ Trend plus:                           450k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung i8262/ Core Duos:                             450k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung i8552/ Galaxy win:                             400k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung S7560/ Trend:                                    450k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung G335H/ Core 2 duos:                        450k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung TAB P1000/ i987/ SC-01C/ i800/ T849/ M180S: 500k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung TAB P7500/ P7510/ Tab 10.1:              600k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung TAB P6200/ Tab Plus 7.0:                    600k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung TAB P7300/ P7310/ Tab 8.9:                600k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung TAB P3100/ P3110/ P3113/ Tab 2 7.0: 600k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung TAB P5100/ Tab 2 10.1:                        800k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung TAB P5200/ Tab 3 10.1:                        900k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung TAB T210/ T211/ Tab 3 7.0:                  600k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung TAB T310/ T311/ Tab 3 8.0:                  800k
Thay ép mặt kính sam sung TAB T230/ T231/ Tab 4 7.0:                                  1000k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung TAB T531/ Tab 4 10.1:                         1100k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung TAB T331/ Tab 4 8.0:                           1100k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung TAB T110/ T111/ Tab 3 Lite:                700k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung T320/ T321/ Tab Pro 8.4:                      900k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung T805/ Tab S 10.5:                                 1100k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung N5100/ Note 8.0:                                   900k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung N8000/ Note 10.1:                                 800k
Thay ép mặt kính màn hình sam sung TAB P600/ P601/ Note 10.1 phiên bản 2014: 1000k

BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH SONY:

Bảng giá dưới đây là giá thay ép mặt kính cho cửa hàng, quý khách lẻ vui lòng
cộng thêm 100 – 500k tiền công tháo ráp (nếu quý khách chỉ
mang màn hình không tới sẽ không tính phí công tháo ráp)

Thay ép mặt kính màn hình Sony Z C6602/ C6603:                               1000k
Thay ép mặt kính màn hình Sony C1505/ Xperia E:                               400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony C1904/ C1905/ Xperia M:                  400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony C5302/ C5303/ Xperia SP:                600k
Thay ép mặt kính màn hình Sony C5502/ C5503/ Xperia ZR:                600k
Thay ép mặt kính màn hình Sony C2105/ Xperia L:                               550k
Thay ép mặt kính màn hình Sony C2305/ Xperia C:                               400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony M2/ D2305:                                         550k
Thay ép mặt kính màn hình Sony C3 Dual/ D2355:                                600k
Thay ép mặt kính màn hình Sony ST15i/ Xperia Mini:                           450k
Thay ép mặt kính màn hình Sony ST25i/ Xperia U:                                350k
Thay ép mặt kính màn hình Sony ST26i/ Xperia J:                                400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony LT18i/ LT15i/ Xperia Arc S:              500k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z1/ C6902/ C6903/ LT36:                  1000k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z1S/ C6916 T-mobile:                      1400k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z1 mini/ D5503/ Z1 Compact          1300k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z2/ D6502/ D6503/ SO-03C:            1500k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z3/ D6603/ D6643/ D6653/ D6616:  1800k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z3 mini/ Z3 Compact:                      1500k
Thay ép mặt kính màn hình Sony Z Ultra/ XL39H/ C6802:                   1700k
Thay ép mặt kính màn hình Sony T2 Ultra:                                            900k

BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH OPPO:

Bảng giá dưới đây là giá thay ép mặt kính cho cửa hàng, quý khách lẻ vui lòng
cộng thêm 100 – 500k tiền công tháo ráp (nếu quý khách chỉ
mang màn hình không tới sẽ không tính phí công tháo ráp)

Thay ép mặt kính màn hình oppo R1001/Joy:                           600k
Thay ép mặt kính màn hình oppo R2001/Yoyo:                        700k
Thay ép mặt kính màn hình oppo R831/Neo :                          450k
Thay ép mặt kính màn hình oppo R819/ Mirror:                       500k
Thay ép mặt kính màn hình oppo R813/ Find Piano:               450k
Thay ép mặt kính màn hình oppo R815/ R833/ Find Clover:   350k
Thay ép mặt kính màn hình oppo R827/ Find 5 mini:              500k
Thay ép mặt kính màn hình oppo R829/ R1:                             550k
Thay ép mặt kính màn hình oppo U705/ Find Way:                  550k
Thay ép mặt kính màn hình oppo U707/ Find Way S:              600k
Thay ép mặt kính màn hình oppo x909/ Find 5:                        500k
Thay ép mặt kính màn hình oppo X9006/ X9007/ Find 7a:       750k
Thay ép mặt kính màn hình oppo R821:                                    450k
Thay ép mặt kính màn hình oppo N1:                                       1000k
Thay ép mặt kính màn hình oppo x905/ Find 3:                        600k

BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH LG:

Bảng giá dưới đây là giá thay ép mặt kính cho cửa hàng, quý khách lẻ vui lòng
cộng thêm 100 – 500k tiền công tháo ráp (nếu quý khách chỉ
mang màn hình không tới sẽ không tính phí công tháo ráp)

Thay ép mặt kính màn hình LG E960/ Nexus 4 :                                                    600k
Thay ép mặt kính màn hình LG optimus G3/ D850:                                              1100k
Thay ép mặt kính màn hình LG optimus G2/ D802/ D805 quốc tế (Việt nam) :   750k
Thay ép mặt kính màn hình LG Optimus G2/ D800/ F320 Hàn Quốc/ Docomo:  750k
Thay ép mặt kính màn hình LG optimus G / F180/ E975 / E753/ E971 :               600k
Thay ép mặt kính màn hình LG F160/ Optimus LTE II:                                          450k
Thay ép mặt kính màn hình LG F220/ Optimus GK:                                               950k
Thay ép mặt kính màn hình LG optimus G Pro/ F240/ E980/ E988:                      800k
Thay ép mặt kính màn hình LG F350/ Optimus G Pro 2:                                      1200k
Thay ép mặt kính màn hình LG F310/ Optimus GX:                                              800k

BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH SKY:

Bảng giá dưới đây là giá thay ép mặt kính cho cửa hàng, quý khách lẻ vui lòng
cộng thêm 100 – 500k tiền công tháo ráp (nếu quý khách chỉ
mang màn hình không tới sẽ không tính phí công tháo ráp)

Thay ép mặt kính màn hình Sky A760:                   450k
Thay ép mặt kính màn hình Sky A800:                   400k
Thay ép mặt kính màn hình Sky A820:                   550k
Thay ép mặt kính màn hình Sky A830:                   550k
Thay ép mặt kính màn hình Sky A840:                   800k
Thay ép mặt kính màn hình Sky A850:                   850k
Thay ép mặt kính màn hình Sky A860:                   950k
Thay ép mặt kính màn hình Sky A900:                 1300k

BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH HTC:

 Bảng giá dưới đây là giá thay ép mặt kính cho cửa hàng, quý khách lẻ vui lòng
cộng thêm 100 – 500k tiền công tháo ráp (nếu quý khách chỉ
mang màn hình không tới sẽ không tính phí công tháo ráp)

Thay ép mặt kính màn hình HTC Window phone 8s:                   500k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Window phone 8X:                   600k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 200:                                450k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 300:                                 550k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 310:                                 700k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 501:                                 600k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 500:                                 550k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 600:                                 550k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 610:                                 650k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 700:                                 800k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 816:                                 900k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire 820:                                1100k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One E8:                                       900k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M8:                                      800k
Thay ép mặt kính màn hình HTC J One:                                         500k
Thay ép mặt kính màn hình HTC A9191/ G10/ Desire HD:             350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC T328W/ Desire V:                        350k
Thay ép mặt kính màn mình HTC T328E/ Desire X:                        400k
Thay ép mặt kính màn hình HTC T327E/ Desire U:                         350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G16/ A810E:                                300k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G18/ Z715E:                                 400k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G19/ X710E/ Raider 4G:              350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G22/ X715E/ Amaze 4G:              400k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One X/ G23:                                  500k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One V/ G24:                                  350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One S/ G25:                                  600k
Thay ép mặt kính màn hình HTC A320E/ G26:                                  350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One M7:                                         600k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G12/ S510E:                                  350k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G14/ Z710E:                                  450k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G17/ X515M/ Evo 3D:                   400k
Thay ép mặt kính màn hình HTC G20/ S510B:                                  450k
Thay ép mặt kính màn hình HTC X315E/ G21:                                  450k
Thay ép mặt kính màn hình HTC ONE MINI/ M4:                               600k
Thay ép mặt kính màn hình HTC ONE SV:                                         450k
Thay ép mặt kính màn hình HTC Desire SV/ T326E:                         400k
Thay ép mặt kính màn hình HTC One SU/ T528W:                            500k
Thay ép mặt kính màn hình HTC X920D/ Buterfly:                            700k
Thay ép mặt kính màn hình HTC X920E/ Buterfly (Verizon):            700k 

BÁNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH ASUS/ ACER

Bảng giá dưới đây là giá thay ép mặt kính cho cửa hàng, quý khách lẻ vui lòng
cộng thêm 100 – 500k tiền công tháo ráp (nếu quý khách chỉ
mang màn hình không tới sẽ không tính phí công tháo ráp)

Thay ép mặt kính màn hình Asus zenfone 4:                             450k
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 4.5:                          600k
Thay ép mặt kính màn hình Asus zenfone 5:                             400k
Thay ép mặt kính màn hình Asus Zenfone 6:                             650k
Thay ép mặt kính màn hình Asus K012/ FE170                          800k
Thay ép mặt kính màn hình Asus Me/ M173/ Me173X/ K00B:   800k
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME102/ K00F:                      1200k
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME180/ K00L:                       1100k
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME172/ K0W:                         700k
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME371/ K004:                        800k
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME372/ K00E:                        900k
Thay ép mặt kính màn hình Asus ME176:                                  1100k
Thay ép mặt kính màn hình Google Nexus 7 2012:                    700k
Thay ép mặt kính màn hình Google Nexus 7 2013:                    900k
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-830:                                    950k
Thay ép mặt kính màn hình Acer A501/ Iconia Tab 10.1:           700k
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-A71:                                   650k
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-721:                                    800k
Thay ép mặt kính màn hình Acer A1-810:                                    800k
Thay ép mặt kính màn hình Acer B1-730:                                    900k

BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH NOKIA:

Bảng giá dưới đây là giá thay ép mặt kính cho cửa hàng, quý khách lẻ vui lòng
cộng thêm 100 – 500k tiền công tháo ráp (nếu quý khách chỉ
mang màn hình không tới sẽ không tính phí công tháo ráp)

Thay ép mặt kính màn hình lumia 520:                     350k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 510:                     350k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 530:                     350k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 620:                     750k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 630:                     450k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 625:                     400k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 720:                     550k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 730:                     800k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 800:                     400k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 820:                     750k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 830:                     800k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 900:                     400k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 925:                     500k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 928:                     700k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 930:                     800k
Thay ép mặt kính màn hình lumia N9:                      450k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 1020:                   600k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 1320:                   900k
Thay ép mặt kính màn hình lumia 1520:                  2000k (bao zin)
Thay ép mặt kính màn hình lumia 920:                     750k
Thay ép mặt kính màn hình lumia XL/ RM-1030:      550k
Thay ép mặt kính màn hình lumia X:                         500k
Thay ép mặt kính màn hình lumia X2 Dual:              650k

BẢNG GIÁ ÉP THAY MẶT KÍNH MÀN HÌNH LENOVO:

Bảng giá dưới đây là giá thay ép mặt kính cho cửa hàng, quý khách lẻ vui lòng
cộng thêm 100 – 500k tiền công tháo ráp (nếu quý khách chỉ
mang màn hình không tới sẽ không tính phí công tháo ráp)

Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A680:                450k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A850:                500k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A269:                300k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A369:                300k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P780:                500k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S920:                600k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S930:                600k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A780:                450k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A800:                300k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A526:                400k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S880:                500k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P700:                400k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S820:                500k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A860:                600k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo P770:                450k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S660:                400k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S650:                350k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K860:                400k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo K900:                700k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S860:                500k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S890:                500k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S960:                600k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A3000:              550k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A3300:              600k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A1000:              550k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo A5500:              600k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo B6000:              800k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo B8000:              900k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S5000:              800k
Thay ép mặt kính màn hình Lenovo S6000:              900k

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>