Home » Bài Giảng » Cơ Bản: Thực Hành Đo Tụ Hóa (Đo Nguội)

Cơ Bản: Thực Hành Đo Tụ Hóa (Đo Nguội)

  • Tháo tụ lọc cần kiểm tra ra ngoài
  • Chuẩn bị một tụ lọc tốt (hoặc tụ mới)  có điện dung tương đương
  • Chỉnh đồng hồ ở thang X 10 Ω
  • Đo vào hai đầu tụ lọc và đảo chiều que đo, quan sát mức độ phóng nạp của kim đồng hồ
  • Nếu độ phóng nạp của tụ cũ bằng với tụ mới thì tụ cũ còn tốt
  • Nếu độ phóng nạp yếu hơn tụ mới thì tụ cũ (cần kiểm tra) bị kém

Đo kiểm tra tụ điện bằng cách đo độ phóng nạp rồi so sánh với một tụ tốt

Điện dung của tụ càng cao thì độ phóng nạp càng mạnh
Hai tụ có cùng điện dung mà độ phóng nạp khác nhau thì tụ nào phóng nạp mạnh hơn thì tụ đó tốt hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>