Home » Giới thiệu

Giới thiệu

Khóa học sửa chữa macbook từ căn bản đến chuyên sâu

mac1351823578509330da2342d

Khóa học sửa chữa macbook từ căn bản đến chuyên sâu, chuyên về kỹ thuật phần cứng Mainboard Macbook ( học từ căn bản đo đạc linh kiện Điện Trở – Tụ Điện- Transistor- Mosfet – hàn khò ic chip đến thay chíp và chẩn đoán sửa chữa các bệnh của macbook ) gọi là : lớp bao nghề. học ... Read More »

Khóa học sửa chữa điện thoại di động từ căn bản các loại điện thoại di động đến chuyên sâu về iphone

qua tang sua chua dien thoai

Lớp sửa chữa điện thoại di động từ căn bản các loại điện thoại di động đến chuyên sâu về iphone, chuyên về kỹ thuật sửa chữa phần cứng các loại điện thoại di động smartphone nokia, samsung,…( học từ căn bản đo đạc linh kiện Điện Trở – Tụ Điện- Transistor- Mosfet – Hàn Khò Ic Chip đến thay ... Read More »