Home » Bài Giảng » Hình Ảnh Các Linh Kiện Bên Trong Của IPad

Hình Ảnh Các Linh Kiện Bên Trong Của IPad

Màn hình của iPad được làm bởi liên minh LG-Phillips

Màn hình của iPad được làm bởi liên minh LG-Phillips

Pin của iPad

Pin của iPad

Wi-Fi và Bluetooth của iPad

Wi-Fi và Bluetooth của iPad

Bo mạch chủ iPad mặt trên có chip Apple A4 cùng bộ nhớ flash của Toshiba

Bo mạch chủ iPad mặt trên có chip Apple A4 cùng bộ nhớ flash của Toshiba

Mặt dưới bo mạch chủ của iPad

Mặt dưới bo mạch chủ của iPad

Loa mặt trước của iPad

Loa mặt trước của iPad

Loa mặt sau của iPad

Loa mặt sau của iPad

Ăng-ten Wi-Fi của iPad

Ăng-ten Wi-Fi của iPad

Bảng mạch 3G của iPad

Bảng mạch 3G của iPad

Ăng-ten GPS của Apple iPad

Ăng-ten GPS của Apple iPad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>