Home » Bài Giảng » Bài 8 Nguyên lý hoạt động nguồn cấp trước và nguồn xung.

Bài 8 Nguyên lý hoạt động nguồn cấp trước và nguồn xung.

Nuyên lý hoạt động của nguồn cấp trước 1631 (kích chuột phải vào hình và bấm Play)

 


 

Nguyên lý hoạt động của nguồn cấp trước 51020 (kích chuột phải vào hình và bấm Play)

 


 

Nguyên lý hoạt động của nguồn xung (kích chuột phải vào hình và bấm Play)

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>