Home » Bài Giảng » Hướng Dẫn Cài Đặt Window

Hướng Dẫn Cài Đặt Window

I Chuẩn bị:

1. Máy vi tính của bạn phải có ổ đĩa quang (CD-ROM, DVD-ROM…)

2. Máy vi tính đã được thiết lập để có thể khởi động từ đĩa CD.

3. Đĩa CD Windows XP (Home, Professional…) và mã số kèm theo đĩa.

Các bước cài đặt Windows XP:

1. Trước tiên hãy bật máy vi tính lên. Cho đĩa Windows XP vào ổ đĩa CD, khởi động (Restart) lại máy bằng cách nhấn nút Reset hoặc tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del.

2. Khi xuất dòng chữ nhắc chọn khởi động từ CD-ROM, nhấn một phím bất kỳ trên bàn phím để đồng ý.

image001

 

3. trình cài đặt Windows trên đĩa CD sẽ chạy và tiến hành cài đặt, lúc này bạn không thể sử dụng chuột được cho nên hãy sử dụng bàn phím. Khi hiện ra màn hình Welcome to Setup, đừng chọn Repair mà hãy nhấn  phím Enter để tiếp tục.

image003

 

4. Tại màn hình Windows XP Licensing Agreement, nhấn phím F8.

image0055. Màn hình kế tiếp sẽ thông báo là ổ đĩa C đã được cài đặt Windows XP và cho bạn lựa chọn Repair Windows XP, tuy nhiên do muốn cài lại mới nên nhấn phím Esc để không chọn sửa Windows.

image007

6 . Trong màn hình kế tiếp chọn ổ đĩa C (Partition1) là ổ đĩa đã cài Windows trước đây, nhấn phím Enter để chọn cài đặt.

image009

7.  Chương trình sẽ cảnh báo là việc cài đặt trên ổ đĩa đã có hệ điều hành, nhấn phím C để tiếp tục.

image011

8.  Xuất hiện bảng cho phép lựa chọn dịnh dạng cho ổ đĩa này, nếu ổ đĩa cứng còn mới và tốt hãy chọn Format the partition using the NTFS file system <Quick> để định dạng nhanh, nếu ổ đĩa cứng đã cũ nên chọn Format the partition using the NTFS file system để định dạng kỹ hơn và kiểm tra lỗi dĩa cứng. Sau khi chọn xong nhấn phím Enter để tiếp tục.

image013

9  Nhấn phím F để Format ổ đĩa

10 Windows XP sẽ tự khởi động lại, khi khởi động lại, màn hình có hiện thông báo nhấn một phím bất kì để khởi động bằng ổ CD-ROM

image015

nhưng bạn đừng làm gì cả hãy để nó trôi qua và xuất hiện:

image016

 

Quá trình cài đặt được tiếp tục, từ bây giờ trở đi bạn có thể sử dụng chuột. Khi hiện lên bảng Regional and Language Options, nhấn Next để tiếp tục.

image018

 

11. Tại bảng Personalize Your Software, điền tên và cơ quan của bạn hoặc bất cứ gì bạn thích. Một số phần mềm sẽ lấy thông tin này để cài đặt tự động khi cần. Nhấn Next để tiếp tục.

image020

 

11.  Tại bảng Your Product Key, điền mã số kèm theo đĩa CD Windows XP vào các ô trống. Mỗi khi cài Windows XP bạn đều cần đến các mã số này, nhấn Next để tiếp tục.

image023

13. Tại bảng Computer Name and Administrator Password, trong ô Computer name hãy điền tên của máy vi tính, tên này dùng để nhận dạng máy của bạn khi dùng trong hệ thống mạng. Hãy chọn một cái tên tùy ý nhưng đừng trùng với tên của bạn đặt tại bước 10 và không có khoảng trống. Điền mật khẩu để ngăn không cho người khác sử dụng máy của bạn vào ô Administrator password, và lập lại một lần nữa tại ô Confirm password. Tuy nhiên nếu không cần thiết bạn nên để trống 2 ô này, sau này có thể làm khi cần. Nhấn Next để tiếp tục.

image025

 

14. Tại bảng Date and Time Settings, bạn sẽ chỉnh ngày giờ hiện tại. Ở phần Time Zone, hãy chọn nơi ở (vùng) của bạn, nếu bạn ở Việt Nam thì hãy chọn như trong hình. Nhấn Next để tiếp tục.

image027

15. Khi hiện ra bảng Networking Settings, nhấn Next để tiếp tục.

image029

 

16. Tại bảng Workgroup or Computer Domain, nhấn Next để tiếp tục.

image030

 

17.  Windows XP sẽ cài đặt cấu hình trong khoảng từ 20 đến 30 phút và sẽ tự khởi động lại khi hoàn tất. Khi hiện ra bảng Display Settings, nhấn OK.

image032

 

18. Khi hiện ra bảng Monitor Settings, nhấn OK.

image034

19. Màn hình Welcome to Microsoft Windows xuất hiện, nhấn Next.

image036

 

20 Tại bảng Help protect your PC chọn Not right now (nếu muốn Windows tự động cập nhật thì chọn ô Help protect my PC by turning on Automatic Updates now (bạn cần phải có kết nối Internet)). Nhấn Next để tiếp tục.

image038

21 Windows Xp sẽ kiểm tra kết nối Internet, hãy chọn kiểu kết nối trong bảng Will this computer connect to the Internet directly, or through a network? Chọn No, this computer will connect directly to the internet và nhấn Next.

image041

 

Nếu bạn sử dụng kết nối quay số hoặc nếu Windows không kết nối Internet được, bạn có thể kết nối sau này. Khi hiện ra bảng How will this computer connect to the Internet? hãy nhấn Skip để bỏ qua phần này.

image043

 

22  Khi hiện ra bảng Ready to activate Windows? (Xác nhận hiệu lực của Windows) chọn Yes nếu bạn có kết nối với Internet và nhấn Next. Nếu không hãy chọn No, Windows XP sẽ nhắc bạn sau, nhấn Next bạn sẽ bỏ qua các bước kế tiếp và chuyển đến bước 24.

image045

 

23 Tại bảng Ready to register with Microsoft? (đăng ký thông tin về bạn với Microsoft) chọn Yes và nhấn Next (có thể nhấn No để bỏ qua nếu bạn chưa muốn đăng ký).

image047

 

24 Nhập các thông tin cần thiết tại bảng Collecting Registration Information, nhấn Next (có thể nhấn Skip để bỏ qua nếu bạn chưa muốn đăng ký).

image048

 

25 Tại bảng Who will use this computer? bạn sẽ tạo tài khoản cho người sử dụng máy vi tính này, có thể tạo được nhiều tài khoản nếu muốn. Hãy điền tên của bạn vào ô Your name (có thể lấy tên giống như ở bước 10), nhấn Next

image050

26 Màn hình Thank you! hiện ra, vậy là xong, bạn đã hoàn tất việc cài đặt Windows XP. Nhấn Finish.

image052

27 Cài driver cho các thiết bị của máy vi tính.

29 Vào settings→control Panel→Automatic updates→hiện ra bảng Automatic Updates chọn Turn off Automatic Updates→OK

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>