Home » Giới thiệu » Khóa học sửa chữa điện thoại di động từ căn bản các loại điện thoại di động đến chuyên sâu về iphone

Khóa học sửa chữa điện thoại di động từ căn bản các loại điện thoại di động đến chuyên sâu về iphone

Lớp sửa chữa điện thoại di động từ căn bản các loại điện thoại di động đến chuyên sâu về iphone, chuyên về kỹ thuật sửa chữa phần cứng các loại điện thoại di động smartphone nokia, samsung,…( học từ căn bản đo đạc linh kiện Điện Trở – Tụ Điện- Transistor- Mosfet – Hàn Khò Ic Chip đến thay chíp và chẩn đoán sửa chữa các bệnh của điện thoại di động ) gọi là : lớp bao nghề. học phí : 6.000.000đ/ 1 khóa 04 tháng

[template id=”16172″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>