Home » Giới thiệu » Khóa học sửa chữa macbook từ căn bản đến chuyên sâu

Khóa học sửa chữa macbook từ căn bản đến chuyên sâu

Khóa học sửa chữa macbook từ căn bản đến chuyên sâu, chuyên về kỹ thuật phần cứng Mainboard Macbook ( học từ căn bản đo đạc linh kiện Điện Trở – Tụ Điện- Transistor- Mosfet – hàn khò ic chip đến thay chíp và chẩn đoán sửa chữa các bệnh của macbook ) gọi là : lớp bao nghề. học phí : 6.000.000đ/ 1 khóa 04 tháng

 

[template id=”16174″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>