Home » Bài Giảng » Mainboard: Bài 02.2 – Kinh Nghiệm Thay Thế MOSFET Tương Đương

Mainboard: Bài 02.2 – Kinh Nghiệm Thay Thế MOSFET Tương Đương

Với MOSFET mang tên 60N03 tra bằng alldatasheet thì được tên đầy đủ là NTD60N03 dòng chịu đựng 60A áp chịu đựng 28V. MOSFET  85N03 được tên đầy đủ là NTP85N03 hoặc NTB85N03 dòng: 85A, áp 28V

Tương tự :

96NQ03 (PHP/PHB/PHĐ6NQ03LT) 75A, 25V
90N02 (NTB90N02, NTP90N02) 90A, 24V
88L02 (GE88L02) 88A, 25V
85N03 (NTP85N03, NTB85N03) 85A, 28V
80N02 (NTD80N02) 80A, 24V
78NQ03 (PHD78NQ03) 75A, 25V
70NH02 (STD70NH02) 70A, 24V
70T03 (AP70T03GH, SSM70T03H) 60A, 30V
60N03 (NTD60N03) 60A, 28V
60T03 (AP60T03) 45A, 30V

Tên MOSFET  được mã hóa như sau:

CCCXXCxx

Trong đó CCC đầu tiên là 3 ký tự đại diện của hãng sản xuất
Kế đến XX từ 60 đến 96 chỉ dòng chịu đựng. Rõ ràng số càng lớn thì dòng chịu đựng càng lớn ( quan trọng nhất) khi thay thế chủ yếu nhìn vào số này tốt nhất là lấy bằng hoặc cao hơn .

Từ đây ta tạm kết luận, khi thay MOSFET cho mainboard lưu ý dòng chịu đựng phải bằng hoặc cao hơn MOSFET cần thay. Nếu chết con 60N03thì có thể thay bằng 70NH03 hay 80N02 và tương tự.

Dĩ nhiên là vẫn có một số trường hợp ngọai lệ là MOSFET không đặt tên theo quy tắc nêu trên như các MOSFET thường gặp dưới đây:

P45N02 45A, 20V
09N03 (25V/30A)
55N03 (25V/30A)
18N06 (NTD18N06, NTP18N06, NTB18N06) 15A, 60V Khu vực Chipset
15N03 (ẠPN03) 15A, 30V

P3055LD (STP3055, MTP3055) 12A, 60V Khu vực Chipset

AP9916H 35A, 18V
APM2045 5A, 20V

Vài trường hợp  không phải là MOSFET mà chỉ là IC ổn áp như các IC dưới đây (Ổn áp nguồn RAM, chipset, AGP…)

LM1117 EZ1117 L1117 ==> Ổn áp 5V ra 2.5V hoặc 3.3V
APL1085 (AME1805) ổn áp 3.3V
FAN1084 (APL1084) ổn áp 3.3V ra 1.5V
EZ1587 ổn áp 3.3V

Kết luận: Khi thay MOSFET nên tra datasheet và chọn MOSFET có dòng chịu đựng từ bằng hoặc cao hơn ( lấy MOSFET từ mainboard khác )
Các mainboard đời cũ MOSFET thường chịu dòng thấp hơn các main đời mới hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>