Home » Bài Giảng » Phân Biệt IPhone 3G Và 3GS

Phân Biệt IPhone 3G Và 3GS

2. Phân biệt bằng 3 chức năng mới của 3GS:
-Voice control (Điều khiển giọng nói)_ (giữ nút Home một lúc là sẽ hiện ra voice control)
-Compass (La bàn)
-Auto focus (tự động lấy nét chụp ảnh)

3. 3G thường không có la bàn, 3GS có la bàn.
3G thường camera 2.0, không có auto focus(thanh chuyển đổi giữa quay phim và chụp ảnh) và quay video; 3GS camera 3.2, có auto focus và quay video.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>