Home » Bài Giảng » SƠ ĐỒ BỐ TRÍ LINH KIỆN IPHONE 3GS

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ LINH KIỆN IPHONE 3GS

1) MAINBOARD IPHONE 3GS : gồm 2 phần chính là phần nguồn và phần sóng. Trên sơ đồ nguyên lý những linh kiện nào có ký hiệu chữ AP là linh kiện đó thuộc phần nguồn, còn có ký hiệu chữ RF là linh kiện đó thuộc phần sóng.

image001

image002

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>