Home » Bài Giảng » Sử dụng ATF_v12.10_Full_Installer repair boot qua USB không cần mở máy

Sử dụng ATF_v12.10_Full_Installer repair boot qua USB không cần mở máy

Sử dụng ATF_v12.10_Full_Installer repair boot qua USB không cần mở máy

  1. Các Model được hỗ trợ:

Lumia WP8/WP8.1 BOOT Repair via USB is now Supported for Retail Lumia Phones:
Lumia 920 (RM-820, RM-821, RM-867)
Lumia 820 (RM-824, RM-825)
Lumia 620 (RM-846)
Lumia 928 (RM-860)
Lumia 1020 (RM-875, RM-876, RM-877)
Lumia 720 (RM-885, RM-887)
Lumia 925 (RM-892, RM-893, RM-910, RM-955)
Lumia 520 (RM-913, RM-914, RM-915, RM-917)
Lumia 625 (RM-941, RM-942, RM-943)
Lumia 1320 (RM-994, RM-995, RM-996)
Lumia 525 (RM-997, RM-998)

Bước 1: cài driver trong: C:AdvanceBox Turbo FlasherDriverNOKIA_X2_USB_DRIVERS và chỉ đến driver: emergencydownload

Bước 2: chọn Model, và file nạp rồi nhấn Flash. Phần mềm ATF sẽ tự động nạp boot và nạp lại chương trình cho máy

  1. Các Model còn lại sử sụng công cụ ATF JTAG

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>