Home » Bài Giảng » Sửa Iphone không đổ chuông

Sửa Iphone không đổ chuông

Phương pháp câu dây nối tắt chân ic xử lý chuông của iphone 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>