Home » Bài Giảng » Sửa lỗi treo cáp đĩa khi đang nạp iphone 4 khoảng 70% bị lỗi 3194 trên iOS7

Sửa lỗi treo cáp đĩa khi đang nạp iphone 4 khoảng 70% bị lỗi 3194 trên iOS7

- Đưa máy về chế độ DFU

– Kẹp L2_RF xuống mass

2

-Đợi cho đến khi itunes bắt đầu nạp (đèn màn hình sẽ sang lên) thì không kẹp L2_RF xuống mass nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>