Home » Bài Giảng » THIẾT BỊ UNLOCK VÀ CHẠY PHẦN MỀM

THIẾT BỊ UNLOCK VÀ CHẠY PHẦN MỀM

 1. IPHONE

1.1  IP-BOX (đọc mã bảo vệ iPhone) : 2,500,000 VND

 image001

1.2  Adapter IOS 8: Giá: 1,300,000 VND

image002

 NOKIA

2.1 ATF NITRO (đã active SL3 sẵn) 2,000,000 VNĐ (không có cáp)

image003

 FULL ACTIVE SL3 cho ATF 850,000 VNĐ

FULL ACTIVE JTAG cho ATF 850,000 VNĐ
ATF box 5 in 1 with JTAG EMMC ISP MMC CARD Adaptor 400,000 VNĐ

image004

2.2 Best Dongle:

2.2.1 Giá: 920,000 VND (chỉ DONGLE không có cáp + box)

image005

2.2.2 BST Dongle + 6 cáp + 1 box RJ-45 : 1,400,000 VNĐ

image006

 SAMSUNG

3.1: Pegasus Box: Giá: 2,400,000 VND (18 cáp FULL)

image007

 3.2  Octopus Samsung Giá: 3,750,000 VND (38 cáp zin LG active Samsung Anycall)

 image008

-active Samsung Anycall cho Octopus/Medusa 1,450,000 VNĐ
-active LG cho Octopus/Medusa 1,450,000 VNĐ
-active Sony Ericsson unlimit cho Octopus/Medusa 1,200,000 VNĐ

-10 credits của Octopus SE : 320,000 VNĐ
-40 credits của Octopus SE: 1,200,000 VNĐ

 3.3 SPT Box Giá: 3,450,000 VND (30 cáp)

image009

3.4  Z3x Box for Samsung Giá: 2,100,000 VND ( 33 cáp )

image010

4.  SONY

4.1 Fusion box Giá: 1,700,000 VND (10 cáp)

image011

 4.2 FUSION BOX (đã active LGETOOL + free Xperia): 3,500,000 VNĐ

 1. LG

5.1 Vigis Box Giá: 3,400,000 VND (23 cáp)

 image012

5.2 Optopus LG Giá: 3,750,000 VND (38 cáp zin LG active Samsung Anycall)

 image013

-active Samsung Anycall cho Octopus/Medusa 1,450,000 VNĐ
-active LG cho Octopus/Medusa 1,450,000 VNĐ
-active Sony Ericsson unlimit cho Octopus/Medusa 1,200,000 VNĐ

-10 credits của Octopus SE : 320,000 VNĐ
-40 credits của Octopus SE: 1,200,000 VNĐ

 5.3 Z3x Box for LG Giá: 2,100,000 VND

 image014

 1. TRUNG QUỐC

6.1  Volcano Box Giá: 2,150,000 VND

 image015

6.2 Miracle Box

image016

 7.  MOTOROLA

7.1 Smartclip Box Giá: 4,950,000 VND

image017

 7.2 SCOUT giá 1,100,000

 1. Thiết bị Repair Boot-Sữa lỗi Ổ cứng

8.1 GPG S-Boot Cable Giá: 400,000 VND

image018

 8.2 GPG JTAG Box Giá: 2,500,000 VND

image019

 8.3 GPGeMMC Box Giá: 4,000,000 VND

 image020

8.4 Easy-JTAG BOX Giá: 3,000,000 VND

 image021

8.5 RIFF Box Giá: 2,500,000 VND

 image023

8.6 ORT Box Giá: 2,500,000 VND

 image025

8.7 Medusa Box Giá: 2,800,000 VND

 image026

 1. HTC

IR-KEY (Tool làm HTC mới nhất) 1.100.000 VNĐ

image027

 1. THIẾT BỊ UNLOCK CHO MÁY HUAWEI VÀ ZTE

DC-Unlocker Dongle: 2,800,000 VNĐ

Active 1 năm cho DC-Unlocker 400,000 VNĐ
Active 2 năm cho DC-Unlocker 600,000 VNĐ
*DC-Unlocker STANDART active cho Vygis hoặc Rocker (có 50 credits) : 2,300,000 VNĐ
*DC-Unlocker LITE active cho Vygis hoặc Rocker (không có credits) : 1,500,000 VNĐ
*DC-Unlocker credits 250,000 VNĐ /10 credits (add thẳng vào dongle luôn)
*DC-Unlocker STANDART active cho BEST hay INFINITY (có 50 credits) 2,300,000 VNĐ
*DC-Unlocker Lite active cho BEST hay INFINITY (không có credits) 1,500,000 VNĐ

 1. Sigma BOX10 cáp3,000,000 VNĐSigma Pack 1 Activation : 1,400,000 VNĐ
  Sigma Pack 2 Activation : 1,400,000 VNĐ

   

 2. CÁP

9.1 Cáp đa năng XFBUS II Cable (24 đầu JIG) : 500,000 VNĐ (có BB5-Q, BB5-R, BB5-S, BB5-T và mới hơn)

9.2 Cáp Dolphinclip (20 đầu JIG) 650,000 VNĐ

9.3 Cáp Nokia + Samsung + Lg

Bộ Cáp NOKIA LUMIA TP 6 in 1 (510/610/620/710/800/900) GPG : 360,000 VNĐ
NOKIA F-BUS cáp mới nhất GPG 40,000 VNĐ
1616 combo cáp (nạp flash và hình nhạc) 55,000 VNĐ
NBA 1 bộ = 10 cái 50,000 VNĐ
NOKIA EASY 3 in 1 cáp 100,000 VNĐ
Cáp USB 3 in 1 for ALL NOKIA by DITs 100,000 VNĐ
Cáp USB MICRO FLASH CABLE cấp nguồn cho C3, X5, 7020… 50,000 VNĐ
Mini & micro universal battery power supply combo cable 80,000 VNĐ

Bộ 12 Cáp NOKIA BB5 mới nhất GPG PRO-2 600,000 VNĐ
Cáp NOKIA usb zin CA-101D 30,000 VNĐ
Bộ 15 cáp SL3 Pro GPG 500,000 VNĐ
Bộ cáp MX 17 in 1 có đèn LED 450,000 VNĐ
5 in 1 with USB and RJ45 with EF1 / EF2 / EF3 / Micro / Mini all in 1 cable 135,000 VNĐ
Cáp LG:
* Cáp LG P9xx 3 in 1 (56K/130K/910K) USB by dits 150,000 VNĐ
*LG KH1200 USB Cable by dits 60,000 VNĐ
*LG adapter TTA20PIN cho KH4500 50,000 VNĐ
*LG KH4500 USB cable by dits 60,000 VNĐ
*LG USB combo CYON KH1200 + Kh4500 100,000 VNĐ
*LG,3,in1,KF300,,KE500,,KG800,RJ45,Cables,for,Z3X, ,Vygis,Box,,infinity,Box,,Octopus,Box90,000 VNĐ
*LG GM750/GW300 Rj-45 cable cho Z3x-Vygis-Infinity-Octopus 40,000 VNĐ
*LG GS102 2 in 1 (USB and RJ-45) cho Z3x-Vygis-Infinity-Octopus 90,000 VNĐ
*LG GS102 Rj-45 cable cho Z3x-Vygis-Infinity-Octopus 40,000 VNĐ
*LG GS102 Rj-45 cable cho N-BOX/HWK 40,000 VNĐ
*LG KE-500 Rj-45 cable cho N-BOX/HWK 40,000 VNĐ
*LG cáp A2 USB 50,000 VNĐ
*LG GM750 – GS102 Combo cable by GPG 70,000 VNĐ
BỘ cáp 18pc LG Cables cho SeTool 300,000 VNĐ
Cáp samsung:
GPG S-BOOT CABLE 230,000 VNĐ mới nhất
GPG emmc z3x jtag pro 3 in 1 230,000 VNĐ mới nhất
Samsung p1000 p6200 p8000 combo uart + USB cable 120,000 VNĐ
C3300k Z3x RJ-45 cable by GPGIndustries 50,000 VNĐ đã có hàng
E210 3in1 (Z3x + UFS HWK + USB) Cable by GPG 100,000 VNĐ
M2510 Z3x cáp 40,000 VNĐ
Micro Hwk UART cable with boot button only by dits 50,000 VNĐ đã có hàng
S7070 HWK-NSPro GPG cable 50,000 VNĐ đã có hàng
I9000 cáp download mode 80,000 VNĐ
I9000 JIC download mode 40,000 VNĐ
Galaxy TAB cáp 90,000 VNĐ đã có hàng
Cáp samsung usb zin micro U2 30,000 VNĐ
Micro Usb break out board with open cable only by dits 90,000 VNĐ
Cáp Dell-Sagem-SE-Vodafone-ZTE-Huawei-Pantech:
Setool RBOOT Cables from SmartGSM Team : 99,000 VNĐ (dùng để repair SE Android phones)
SE Tool Neo / Arc Test Point Cable 90,000 VNĐ
SE X10i cable repair boot for MEDUSA 90,000 VNĐ new new
SE X10-U20-E10-E16 GPG 4 in 1 repair boot cables set for setool 250,000 VNĐ
Pantech Cáp USB C150 / Duo C810 / Slate C530 / Matrix C740 60,000 VNĐ
Dell Streak cáp USB 90,00,000 VNĐ
SE A2 USB cáp 50,000 VNĐ
SE J-132 setool cáp 30,000 VNĐ
Sagem A2 (my-850) USB cáp 50,000 VNĐ
ZTE F230 USB /Vodafone V225 RJ-45 combo cable 90,000 VNĐ
Cáp SAGEM SAGDD bộ cáp rời 4 in 1 (dùng unlock sagem voi JAF-S) 150,000 VNĐ
Huawei G2100 for Furrious-Infinity-Z3x RJ-45 cable: 50,000 VNĐ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>