Home » Thông tin các khóa học

Thông tin các khóa học

Khóa học Sửa chữa Macbook (Dành cho học viên đã học xong lớp Laptop)

sua-chua-macbook-tai-smartcare

SỬA CHỮA MACBOOK (TỪ LỚP LAPTOP LÊN) Năm: 2014 1 Tên khóa học SỬA CHỮA MACBOOK (TỪ LỚP LAPTOP LÊN) 2 Mục tiêu đào tạo Kiến thức nghề:-    Biết cài đặt, nâng cấp và xử lý sự cố lỗi phần mềm MAC OS, lỗi khởi động, xử lý được một số lỗi thường gặp trên Mac OS… cho các dòng ... Read More »

Khóa Học Cài Đặt Và Xử Lý Lỗi Trên Điện Thoại Di Động Smartphone Nokia Lumina (Windows Phone).

ATF NITRO

KHÓA HỌC: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NOKIA – LUMINA (WINDOWN PHONE) . Năm : 2014 1 Tên khóa học CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG. 2 Mục tiêu đào tạo -          Kiến thức nghề: Trang bị kiến thức về cài đặt phần mềm trên máy tính và máy ... Read More »

Khóa Học Cài Đặt Và Xử Lý Lỗi Trên Điện Thoại Di Động Trung Quốc-Hàn Quốc.

Volcano Box

KHÓA HỌC: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNGTRUNG QUỐC-HÀN QUỐC. Năm : 2014 1 Tên khóa học CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG. 2 Mục tiêu đào tạo -          Kiến thức nghề: Trang bị kiến thức về cài đặt phần mềm trên máy tính và máy điện thoại Trung Quốc ... Read More »

Khóa Học Cài Đặt Và Xử Lý Lỗi Cho Điện Thoại LG

Octopus Samsung

KHÓA HỌC: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG LG. Năm : 2014 1 Tên khóa học CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG. 2 Mục tiêu đào tạo -          Kiến thức nghề: Trang bị kiến thức về cài đặt phần mềm trên máy tính và máy điện thoại LG, những lỗi ... Read More »

Khóa Học Cài Đặt Và Xử Lý Lỗi Cho Điện Thoại Di Động Blackberry

Blackberry_Q10_home_screen

KHÓA HỌC: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG BLACKBERY. Năm : 2014 1 Tên khóa học CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG. 2 Mục tiêu đào tạo  -          Kiến thức nghề: Trang bị kiến thức về cài đặt phần mềm trên máy tính và máy điện thoại Blackberry, những lỗi ... Read More »