Home » Thông tin các khóa học » Danh mục Khóa học sửa chữa phần mềm điện thoại

Danh mục Khóa học sửa chữa phần mềm điện thoại

Khóa Học Cài Đặt Và Xử Lý Lỗi Trên Điện Thoại Di Động Smartphone Nokia Lumina (Windows Phone).

ATF NITRO

KHÓA HỌC: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG NOKIA – LUMINA (WINDOWN PHONE) . Năm : 2014 1 Tên khóa học CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG. 2 Mục tiêu đào tạo -          Kiến thức nghề: Trang bị kiến thức về cài đặt phần mềm trên máy tính và máy ... Read More »

Khóa Học Cài Đặt Và Xử Lý Lỗi Trên Điện Thoại Di Động Trung Quốc-Hàn Quốc.

Volcano Box

KHÓA HỌC: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNGTRUNG QUỐC-HÀN QUỐC. Năm : 2014 1 Tên khóa học CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG. 2 Mục tiêu đào tạo -          Kiến thức nghề: Trang bị kiến thức về cài đặt phần mềm trên máy tính và máy điện thoại Trung Quốc ... Read More »

Khóa Học Cài Đặt Và Xử Lý Lỗi Cho Điện Thoại LG

Octopus Samsung

KHÓA HỌC: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG LG. Năm : 2014 1 Tên khóa học CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG. 2 Mục tiêu đào tạo -          Kiến thức nghề: Trang bị kiến thức về cài đặt phần mềm trên máy tính và máy điện thoại LG, những lỗi ... Read More »

Khóa Học Cài Đặt Và Xử Lý Lỗi Cho Điện Thoại Di Động Blackberry

Blackberry_Q10_home_screen

KHÓA HỌC: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG BLACKBERY. Năm : 2014 1 Tên khóa học CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG. 2 Mục tiêu đào tạo  -          Kiến thức nghề: Trang bị kiến thức về cài đặt phần mềm trên máy tính và máy điện thoại Blackberry, những lỗi ... Read More »

Khóa Học Cài Đặt Và Xử Lý Lỗi Trên Điện Thoại Di Động Sony-Ericsson.

sony

KHÓA HỌC: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SONYERICSION. Năm : 2014 1 Tên khóa học CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG. 2 Mục tiêu đào tạo -          Kiến thức nghề: Trang bị kiến thức về cài đặt phần mềm trên máy tính và máy điện thoại Sony-Ericsson, những lỗi ... Read More »

Khóa Học: Cài Đặt Và Xử Lý Lỗi Trên Điện Thoại Di Động Samsung – Galaxy.

Vigis Box

KHÓA HỌC: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG SAMSUNG – GALAXY. Năm : 2014 1 Tên khóa học CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG. 2 Mục tiêu đào tạo -          Kiến thức nghề: Trang bị kiến thức về cài đặt phần mềm trên máy tính và máy điện thoại Samsung-Galaxy, ... Read More »

Khóa Học: Cài Đặt Và Xử Lý Lỗi Trên Điện Thoại Di Động Smartphone Iphone.

iphone

KHÓA HỌC: CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG IPHONE. Năm : 2014 1 Tên khóa học CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG IPHONE. 2 Mục tiêu đào tạo  -          Kiến thức nghề: trang bị kiến thức về cài đặt phần mềm trên máy tính và máy điện thoại, những lỗi ... Read More »