Home » Thông tin các khóa học » Danh mục Khóa học sửa chữa Mainboard – Laptop

Danh mục Khóa học sửa chữa Mainboard – Laptop

Khóa Học: Sửa Chữa Laptop (Máy Tính Xách Tay) Từ Căn Bản Đến Chuyên Sâu (Dành cho học viên học từ đầu)

Sua-chua-cai-mac-win-may-tinh-de-ban-laptop-macbook-tai-nha-o-Ha-Noi-Sua-laptop

KHÓA HỌC:  SỬA CHỮA LAPTOP (MÁY TÍNH XÁCH TAY) TỪ CĂN BẢN ĐẾN CHUYÊN SÂU (Dành cho học viên học từ đầu) Năm: 2014 1 Tên khóa học SỬA CHỮA LAPTOP TỪ CĂN BẢN ĐẾN CHUYÊN SÂU 2 Mục tiêu đào tạo Kiến thức nghề:-    Biết cài đặt, nâng cấp và xử lý sự cố lỗi phần mềm WINDOWN , ... Read More »