Home » Thông tin các khóa học » Danh mục Khóa học sửa chữa macbook

Danh mục Khóa học sửa chữa macbook

Khóa học Sửa chữa Macbook (Dành cho học viên đã học xong lớp Laptop)

sua-chua-macbook-tai-smartcare

SỬA CHỮA MACBOOK (TỪ LỚP LAPTOP LÊN) Năm: 2014 1 Tên khóa học SỬA CHỮA MACBOOK (TỪ LỚP LAPTOP LÊN) 2 Mục tiêu đào tạo Kiến thức nghề:-    Biết cài đặt, nâng cấp và xử lý sự cố lỗi phần mềm MAC OS, lỗi khởi động, xử lý được một số lỗi thường gặp trên Mac OS… cho các dòng ... Read More »